Middel 2 (2).png

Inzicht in energie

EnergyAlert is een online service waarmee u uw energieverbruik kunt monitoren. Door het monitoren van energie uit verschillende bronnen, is heel eenvoudig na te gaan waar de grootste energieverbruikers in uw bedrijf of organisatie zitten. Daardoor zijn mogelijke afwijkingen van het normale gebruik snel te achterhalen en dus te stoppen.

Schermafbeelding 2017-12-16 om 12.57.03.png
 

Via de meetdata is het verbruik en vermogen tot op het kwartier nauwkeurig te volgen. EnergyAlert genereert maandelijks rapportages met een samenvatting van de energietotalen van de afgelopen maand. Op deze manier kunt u eenvoudig ingrijpen bij onverwachte veranderingen. Meten is weten en bewustzijn doet besparen. Overzichtelijke maandrapportages zorgen ervoor dat u altijd up-to-date bent.

EnergyAlert is geen softwarepakket dat u binnen uw eigen infrastructuur installeert. EnergyAlert is een webapplicatie die u dagelijks de gegevens aanreikt waarmee u uw energieverbruik kunt controleren en monitoren. Die gegevens worden op uw eigen beveiligde website gepubliceerd, en zijn daar altijd tot uw beschikking. EnergyAlert stelt u in de gelegenheid om meetgegevens, normgegevens en landelijke kengetallen om te zetten in praktische managementinformatie. Met behulp van unieke functionaliteit krijgt u het inzicht in uw verbruiks-, vermogens- en kostenontwikkelingen dat nodig is om uw energiehuishouding uitvoerig te controleren en monitoren. U bepaalt zelf welke functionialiteiten u wenst te gebruiken en ontvangt de gegevens die u daarvoor nodig hebt. Al deze unieke functionaliteit is beschikbaar op uw eigen EnergyAlert-webomgeving.

Bedrijven en organisaties met meerdere EnergyAlert-abonnementen kunnen de meters waarvoor deze abonnementen zijn afgesloten zeer eenvoudig naar eigen inzicht groeperen. Binnen de Multisite-omgeving is het vervolgens mogelijk rapporten op te stellen per meter, per groep, voor een aantal groepen en voor het totaal aantal abonnementen. Gewoon via drag and drop. Daarbij zijn meters ook in meerdere groepen te plaatsen. Zo kunt u een verdeling maken per regio, maar ook per beheerder, of per gebruikerstype. De keuze is volledig aan u. EnergyAlert staat niet voor niets bekend als het meest gebruikersvriendelijke systeem op de markt!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat steeds hoger in het vaandel bij bedrijven. In de media wordt steeds meer aandacht geschonken aan de klimaatverandering. Klanten zijn hier gevoelig voor, bewust leven is een trend en steeds meer mensen kiezen bewust voor een bedrijf dat actief maatschappelijk verantwoord onderneemt. Het is belangrijk dat bedrijven actie ondernemen tegen de klimaatverandering. Reductie van de CO2 emissie is daar een belangrijke factor in.

Het verbeteren van de energie-efficiëntie kan een organisatie helpen om kosten te besparen of om te voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.

 

-

kaart_nieuwjaar.png