Overzicht functionaliteiten

 
banner_1overzicht.png

Dashboard

Uw gehele energiehuishouding is geordend te zien op het dashboard. EnergyAlert geeft u een compleet inzicht in uw energiehuishouding. Via het dashboard is het totaal van het energie- en gasverbruik in duidelijke grafieken te zien. Tevens kunnen de besparingsdoelen eenvoudig in het oog gehouden worden. Met EnergyAlert behoudt u de totale controle.


Groepen

EnergyAlert biedt de mogelijkheid om meerdere EnergyAlert meters samen te voegen in een groep en deze te vergelijken. Het maakt voor ons niet uit welke netbeheerder of energieleverancier u heeft. Het is mogelijk om groepen naar eigen inzicht samen te stellen. Binnen deze groepen worden verbruiks- en vermogensgegevens getoond, evenals de CO2 uitstoot. Bedrijven en organisaties met meerdere EnergyAlert-abonnementen kunnen de meters waarvoor deze abonnementen zijn afgesloten zeer eenvoudig naar eigen inzicht groeperen.

Binnen de multisite-omgeving is het vervolgens mogelijk rapporten op te stellen per meter, per groep, voor een aantal groepen en voor het totaal aantal abonnementen. Gewoon via drag and drop. Daarbij zijn meters ook in meerdere groepen te plaatsen.

banner_3multisite.png

 

Zo kunt u een verdeling maken per regio, maar ook per beheerder, of per gebruikerstype. De keuze is volledig aan u. EnergyAlert staat niet voor niets bekend als het meest gebruikersvriendelijke systeem op de markt!


Verwerken data meetbedrijven.

 

Het is voor telemetriemeters mogelijk om meetgegevens in te kopen bij het verantwoordelijke meetbedrijf. Deze meetgegevens geven het elektriciteitsverbruik weer per 15 minuten en het gasverbruik per 60 minuten. Deze meetgegevens kunnen in EnergyAlert worden gebruikt om uiterst nauwkeurige gegevens van het energieverbruik te kunnen tonen. Door het verbruik per 15/60 minuten te monitoren analyseert u eenvoudig waar de grootste energieverbruikers in uw organisatie zitten en welke apparaten op welk moment ingeschakeld worden.Niet alleen wordt inzichtelijk wanneer apparaten worden ingeschakeld, maar ook welke energieverbruikers er op ongewone tijden actief zijn en wat het basisverbruik buiten de openingstijden is.

Gas of energie grootverbruikers betalen energie volgens een capaciteitssysteem. Nog iets specifieker: de contractwaarde is medebepalend voor de kosten. Wanneer de opgegeven waarde voor gas wordt overschreden, dan wordt de contractwaarde in de eerstkomende maand naar boven aangepast. Bij elektriciteit geldt dat voor de eerstkomende 12 maanden en bij gas voor het lopende kalender jaar. Kortom, automatisch aangeleverde meetgegevens bieden u altijd inzicht in uw energieverbruik, ieder moment van de dag. 


Vermogen/belasting

De ‘vermogen per 15-minuten-grafiek voor elektriciteit en de ‘belasting per 60 minuten voor gas’ laten duidelijk zien welk vermogen (elektriciteit) of welke capaciteit nodig is en welk moment. Zo is eenvoudig na te gaan welke veel vermogen vragende apparaten beter niet tegelijk in bedrijf kunnen zijn. Zo kunnen effectief en efficiënt kosten bespaard worden zonder dure maatregelen te hoeven nemen. Overigens maken grootverbruikers altijd gebruik van een telemetriemeter. Grootverbruikers met de optie ‘Automatische aanlevering meetgegevens’ in het abonnement, kunnen optie ‘Vermogen/belasting’ eenvoudig activeren. Wanneer het mogelijk is om de contractwaarden te verlagen kan dat interessante besparingen opleveren.

vermogen2.png

CO₂ grafiek

co2.png

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is noodzakelijk. Klanten vragen om deze benadering en bedrijven kunnen daarmee hun concurrentiepositie versterken. Zeker omdat klanten duurzaam ondernemen steeds meer meewegen in hun beslissing om zaken te doen. EnergyAlert is een uiterst handig en zeer doeltreffend hulpmiddel om daar inhoud aan te geven. Data kunnen worden geanalyseerd en het is mogelijk om steeds aan de actuele wet- en regelgeving te voldoen. Ook dat kan een hoop administratieve rompslomp en onnodige extra kosten voorkomen.


Vergelijken van meters 

 

Met de optie 'vergelijken van meters' is het mogelijk om verschillende aansluitingen met elkaar te vergelijken. Dit houdt in dat het mogelijk is om voor verschillende grafieken en meetgegevens met elkaar te vergelijken. Zo kunnen verschillende meetgegevens en grafieken inzichtelijk maken of er verschillen optreden tussen de verschillende meters. U kunt ook groepen vergelijken met andere groepen.

vergelijk.png

Vergelijken van periodes

 
periode_vergelijk.png

Afhankelijk van gekozen abonnementen kan het verbruik van een bepaalde periode (dagen, weken, maanden, jaren) met elkaar vergeleken worden. Zo is snel te zien of energiebesparende maatregelen effect hebben gehad en vooral hoeveel. In geval van veranderingen, bijvoorbeeld het toevoegen van een nieuwe bedrijfsruimte, worden de effecten daarvan direct inzichtelijk en dus ook de mogelijkheid om ook daar effectief met energie om te gaan. Gas en elektriciteit, het vermogen en de CO2 –uitstoot kunnen daarin worden opgenomen.


Alerts overschrijding grenswaarde

 

Door het instellen van een grenswaarde is het mogelijk om onverwacht of ongewoon verbruik te kunnen waarnemen in een bepaalde periode. Wanneer het verbruik een grenswaarde overschrijdt verstuurt de applicatie een e-mail naar het opgegeven e-mailadres. Op deze manier kan er actie ondernomen worden om onverwachte en onnodige kosten te voorkomen. Daarna is direct actie te ondernemen en zijn onnodig verbruik en extra kosten direct te stoppen. U voorkomt onnodige controle en u bent verzekerd van een waarschuwing op het juiste moment.

alerts.png

Mogelijkheid tot het downloaden van data

Met de optie downloaden wordt de data beschikbaar gesteld voor u. Dit houdt in dat u de informatie kunt downloaden als .pdf of .xls bestand om deze verder te gebruiken of te analyseren. Wanneer u de data download als .pdf bestand krijgt u de tabellen of grafieken van de gegevens. Wanneer u de gegevens als .xls downloadt ontvangt u de gegevens als ruwe cijfers. 
Het is ook mogelijk om de data te ontvangen via een API koppeling.